Houtskeletbouw prijzen, standaard prijs per m3

Nido_projects_34509-HDR

“Wat kost een woning?”
Deze vraag wordt vaak gesteld, maar een standaard antwoord op de vraag naar houtskeletbouw prijzen is echter niet te geven.
De prijs van een woning (en dan maakt het niet uit binnen welk systeem de woning is gebouwd) is niet samen te vatten in een standaard bedrag. Toch wordt er vaak een prijs per m3 gebruikt om te trachten een totaalprijs van een woning te berekenen.
Wij leggen u graag uit waarom het niet mogelijk is om een standaard prijs per m3 af te geven voor een woning.
Een woning heeft een aantal basisvoorzieningen die elke woning nodig heeft zoals bijvoorbeeld: 1 badkamer, 1 toilet, 1 installatie tbv warmteopwekking, 1 meterkast, 1 voordeur, etc.
Of de woning groot of klein is maakt hierbij niet uit. Alle voornoemde eenmalige voorzieningen komen altijd voor in een woonhuis. Behoudens dat deze onderdelen standaard voorkomen in een woning kunnen ze ook nog uiteenlopen in prijs, doordat veel smaken verschillen en de een voor basis kiest en de ander voor luxe. Indien deze basisonderdelen van de woning worden verdeeld over een groot aantal m3 inhoud dan zal de prijs per m3 van deze onderdelen lager liggen.
Indien het om een klein aantal m3 inhoud gaat dan zal de prijs per m3 voor deze onderdelen hoger liggen.

Vaak is ook de grondgesteldheid een factor waar rekening mee dient te worden gehouden. Zo is een fundering op palen altijd duurder dan een fundering zonder palen. Deze palen beïnvloeden echter wel de prijs per m3.

Voor een kleine woning zal dus een hogere prijs per m3 inhoud moeten worden gehanteerd dan bij een middelgrote of grote woning.
Afwijkingen op voornoemd voorbeeld komen ook voor indien bijvoorbeeld duurdere details of duurdere afwerkingen (zowel binnen als buiten) worden toegepast, omdat dit bijvoorbeeld een keuze is van de architect of de opdrachtgever. Het kan echter ook voortkomen uit bijvoorbeeld een eis uit een beeld-kwaliteitsplan.

Een veel gehanteerde (vanaf) richtprijs is een prijs tussen de € 550,– exclusief BTW (€ 545 inclusief BTW) tot € 600 ,–/m3 exclusief BTW (€ 605 inclusief BTW).