Passiefhuis, energiezuinig bouwen

1. Nido_projects_34529

Duurzaam passief bouwen. Het is de overtreffende trap als het gaat om energiezuinig bouwen en verbouwen.
Een passiefhuis wordt gekenmerkt door het maximale verbruik van 15 kWh / m2 per jaar. Een uitzonderlijk laag verbruik dankzij een zeer goede isolatie en met gratis warmte van de zon.

Door toepassing van hout als bouwmateriaal bij het bouwen, wordt een passiefhuis ook nog zeer duurzaam. Zowel ten aanzien van het milieu maar ook ten aanzien van uw eigen gezondheid.

Passiefhuis: een gezond binnenklimaat

Het bouwen van een passiefhuis met hout als bouwmateriaal heeft als eindresultaat dat u beschikt over een zeer gezond binnenklimaat, waarbij er geen straling of schadelijke dampen uw gezondheid kunnen schaden.
Door de hoge mate van ventilatie wordt de lucht in huis continu ververst en gefilterd. Het stof in de lucht wordt gefilterd en de CO2 wordt afgevoerd. Door de hoge mate van ventilatie is een passiefhuis ideaal voor mensen met een luchtwegaandoening. De lucht is immers van een constante kwaliteit.

Bouwen met CLT

Houtbouw is zeer geschikt om toegepast te worden voor de bouw van een passiefhuis.
Woningen gebouwd met hout staan bekend als zeer energiezuinig.
Smart Timber Solutions heeft de bouwkundige vereisten voor het realiseren van een passiefhuis al in de basis ingevuld door de opbouw van de bouwcomponenten.

Door de opbouw van onze wand en dakelementen halen we standaard een Rc-waarde van minimaal 7 m2K/W. Dat is voldoende voor het realiseren van een passiefhuis. Hogere Rc-waardes zijn uiteraard ook mogelijk, maar dragen niet perse bij aan een betere prestatie.

Het ontwerp en de positionering van een passiefhuis

Uiteraard is de positionering van kozijnen in de geveloppervlakken een zeer belangrijk detail. Hierbij geldt dat de zuidgevel de zon gaat gebruiken voor het verwarmen van de woning met gratis zonnewarmte. De noordgevel daarentegen dient zo weinig mogelijk tot geen kozijnopeningen te bevatten.
Om oververhitting van een passiefhuis te voorkomen is een luifel, overkraging of zonwering op de zuidzijde een zeer belangrijk detail.

Energie

Energiebesparing staat hoog op de lijst van huiseigenaren. Het is echter de vraag of u energie wilt besparen of dat u een woning laat bouwen die in de basis weinig tot geen energie zal gebruiken, maar toch een geweldig comfort biedt.
Een zeer goede isolatie draagt bij aan een laag energiegebruik van uw woning. Daarnaast is energie te besparen door goed op te letten dat er efficiënt wordt omgegaan met elektrische apparaten.

Warmte terugwinning, altijd schone lucht in uw passiefhuis

Een passiefhuis ontleent zijn prestaties mede aan de toepassing van een optimale warmte terugwinning. Een zogenoemde WTW. Het ontwerp van deze WTW-installatie is erop gebaseerd om de maximale energie die is opgewekt terug te winnen uit de “vuile” af te voeren lucht.
Het meest toegepaste systeem is de kruisstroomwarmtewisselaar.
De kruisstroomwisselaar recupereert de warmte / energie.
Daarnaast is het ook mogelijk om gebruik te maken van een warmtewiel. Het voordeel van dit systeem is dat ook het vocht in de lucht niet wordt afgevoerd, waardoor de luchtvochtigheid in de winter op een acceptabel peil blijft.
Door de juiste dimensionering van de leidingen en de WTW unit ontstaat er, behalve het voordeel van het terugwinnen van warmte, nog een ander groot voordeel namelijk een zeer goed luchtklimaat in huis. Doordat de lucht in de woning continu wordt ververst met verse buitenlucht en de lucht middels filters continu wordt gefilterd is de lucht altijd van een optimale kwaliteit.

Passief kozijnen en een goede luchtdichting

In een passiefhuis worden passiefhuiskozijnen voorzien van dubbele kierafdichtingen en 3 ledig isolatieglas. Door de grote luchtdichtheid en hoge u-waarde presteert een passiefhuis optimaal in zowel zomer als winter.

Duurzame warmte

Warmte van de zon is gratis en in overvloed aanwezig. Er komt elk jaar zoveel warmte op onze aarde aan dat er meer warmte onze aarde bereikt dan dat wij als mens verbruiken. Deze duurzame warmte is niet alleen duurzaam maar bovendien ook nog gratis.
Het verwarmen van uw woonhuis wordt, door gebruik te maken van zonlicht (bijna) gratis.

Ervaringsdeskundig

Wij zijn ervaringsdeskundigen en specialisten in het ontwerpen en bouwen van uw passiefhuis.